SAINTPAULIA OY
Suunnittelemme, koodaamme ja annamme palveluna ohjelmistoja seuraaville toimialoille, jotka koemme tärkeiksi, ja joille haluamme tuoda uutta omalta osaltamme.
Turvallisuus ja valvonta
Turvallisuus luo vahvan perustan, jolle yhteiskuntamme rakentuu. Epävarmana aikana tarvitaan varautumista moniin riskeihin. Valvonta on tehokas keino ennaltaehkäistä häiriökäyttäytymistä ja reagoida siihen nopeasti.
Kauppa ja logistiikka
Talouden sujuva toiminta tarjoaa työpaikkoja, asuntoja, ruokaa ja palveluja meille kaikille. Tarpeiden muuttuminen ja tekniikan kehittyminen luo mahdollisuuksia uudentyyppisille toimintatavoille.
Opetus ja koulutus
Uuden sukupolven on tärkeää saada hyvät lähtökohdat oman tulevaisuutensa rakentamista varten. Koulutus antaa eväät hyvään elämään ja mahdollisuuden tavoitella unelmiaan.